Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La identitat catalana en el món digital. El cas de la comunitat d'Ubuntu en català

Katia Gorriz Oria

Resum


Aquest article explora la relació entre la llengua catalana i les ideologies i identitats en el si de la societat xarxa. Per ideologia s'entén la representació de les relacions socials i lingüístiques juntament amb els interessos que les acompanyen; per identitat, un procés relacional que defineix què sóc en relació amb els altres. La sociolingüística vincula estretament aquests conceptes amb la llengua. En un entramat social en què la presència d'Internet és cada cop més aclaparadora i multifocal, es vol esbrinar si aquest lligam roman intacte o es transforma. L'anàlisi es realitza a partir de l'estudi de la comunitat catalanoparlant d'Ubuntu, que resulta rellevant per la seva magnitud i pel substrat ideològic que la impregna. Mitjançant entrevistes s'han extret dades relatives a la manera com els participants es comuniquen i interactuen, així com les seves opinions i motivacions, informació que s'ha processat qualitativament. L'objectiu és demostrar que el vincle entre la llengua i els conceptes d'ideologia i identitat es construeix de manera diferent en l'espai físic i en el digital perquè ambdós responen a condicions de comunicació i participació diferents. No sols acceptar aquesta diferenciació, sinó també comprendre-la, és, al cap i a la fi, el repte que la societat xarxa, en la qual ens trobem plenament inserits, ens planteja diàriament.

Text complet: Text complet