Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Introducció del concepte de llengua oficial a l'ordenament jurídic espanyol (1902-1931)

Daniel Escribano

Resum


Aquest article ressegueix el procés d?introducció del concepte de llengua oficial en l?ordenament jurídic espanyol. S?hi exposa que, tot i que el castellà operés de facto com a llengua de
les administracions públiques, no hi hagué, durant el període resseguit, cap disposició normativa que declarés formalment oficial aquesta llengua i que el fet que anés apareixent, primer en declaracions verbals de representants governatius i, després, en normes de rang inferior, i que, finalment, fos declarada llengua oficial en seu constitucional respongué a les reivindicacions de reconeixement oficial de la llengua catalana promogudes pel catalanisme polític, i, doncs, operà com a mesura reactiva per a consolidar la preeminència jurídica del castellà. El període escollit abraça des de la primera norma jurídica en què hom pressuposa l?oficialitat del castellà fins a la primera declaració constitucional d?aquest idioma com a llengua oficial.

Text complet: Text complet