Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Implantació del lèxic normatiu: estudi complementari del lèxic implantat no normatiu

Judit Freixa i Aymerich

Resum


En aquest estudi es presenta primer de tot una revisió de l?estat de la recerca sobre la implantació del lèxic normatiu que permet arribar a la conclusió que els estudis en aquesta línia encara estan per fer. A continuació, i partint de la base que l?Observatori de Neologia és una plataforma òptima per estudiar aquest tema, s?ofereix una visió complementària amb l?anàlisi del lèxic implantat no normatiu, tant en la llengua escrita com oral i tenint en compte els diferents dialectes. L?estudi acaba amb una anàlisi detallada de l?observació de la transgressió de la normativa a partir de les variants neològiques, ja siguin ortogràfiques, morfològiques, lèxiques, sintàctiques o semàntiques.

Text complet: Text complet