Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Autobiografies lingüístiques d'infants que viuen en una societat de llengües en contacte

Maria Dolors Areny i Cirilo

Resum


En aquest article es reporten els resultats d'una investigació etnogràfica realitzada a partir de
la recopilació d'un corpus de textos autobiogràfics, procedent d'una mostra d'alumnes d'una
escola primària de Barcelona. Es pretenia comprendre les representacions que tenen sobre la
llengua i sobre la pròpia història lingüística els infants bilingües d'edats compreses entre onze
i dotze anys, amb l'objectiu d'interpretar com poden influir aquestes percepcions en els seus
usos lingüístics. D'una manera especial, la recerca centra la seva atenció en els casos dels infants
bilingües inicials.
L'anàlisi dels textos ens va permetre descobrir algunes teories infantils sobre l'adquisició del
llenguatge. Vam poder entreveure que la majoria de subjectes no demostren ser conscients de
la seva experiència de vida en una societat de llengües en contacte, però, en canvi, s'observen
indicadors que ens informen que hi ha un coneixement implícit del fenomen.

Text complet: Text complet