Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Llengua inicial i llengua amb progenitors. Una mateixa realitat o dues variables diferents?

Xavier Tenorio Segarra

Resum


En aquest article s'analitza com es relacionen dues de les variables sociolingüístiques més importants:
la llengua inicial (L1) i la llengua amb progenitors. Gràcies a les dades de la primera
onada del projecte RESOL dels municipis de Sant Just Desvern i Sant Joan Despí, amb una
mostra de 407 alumnes de 6è de primària, es duu a terme una anàlisi exploratòria amb la intenció
de descriure aquesta realitat i s'intenta exposar els motius pels quals es donen les diferències
entre les dues variables. Les dues poblacions estudiades tenen unes realitats sociolingüístiques
diferents, ja que a Sant Just Desvern hi trobem un ús predominant del català i a Sant
Joan Despí un ús predominant del castellà. Amb les dades conjuntes de les dues poblacions,
s'obtenen unes xifres on els perfils sociolingüístics dels alumnes estan més equilibrats pel que
fa a les dues llengües. L'objectiu principal és investigar quins són els perfils d'adolescents que
donen una resposta diferent pel que fa a la seva llengua inicial i pel que fa a la seva llengua amb
progenitors, posant especial èmfasi en variables psicolingüístiques (actituds lingüístiques en
català i castellà), en els usos lingüístics (llengua entre progenitors, amb germans, amb la xarxa
social i llengua ambiental de l'aula) i les identificacions (sentiment de pertinença a Espanya, a
Catalunya i llengua d'identificació). Els resultats ens mostren que la diversitat lingüística dins
de la pròpia llar i amb la xarxa social, on hi conviuen usos de català i de castellà en proporcions
diverses, és l'element clau que determina les diferències entre la llengua inicial i la llengua amb
progenitors, si bé altres variables com la llengua d'identificació també hi tenen un paper important.

Text complet: PDF