Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

"M'encantaria poder venir a l'estadi a jugar contra el meu equip": dixi de persona, footing i identitat, una entrevista a Pep Guardiola

Neus Nogué Serrano

Resum


Aquest article té dos objectius bàsics. En primer lloc, mostrar la capacitat analítica d'un estudi
de cas a l'hora d'estudiar l'expressió de la identitat i dels rols assumits pels participants en la
comunicació, posant-la en relació amb els marcs participatius d'Erving Goffman (1981),
d'una banda, i amb la dixi de persona i les seves manifestacions gramaticals (Levinson, 1983;
Nogué, 2008), de l'altra. I en segon lloc, mostrar com l'estructura gramatical pot proporcionar
indicadors lingüístics que donen informació sobre la identitat i els rols assumits, posant l'èmfasi
en una circumstància concreta: la manera com es reflecteix lingüísticament la col·lisió entre
dos o més rols.

Text complet: PDF