Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Llengua d'ús principal de les xarxes socials dels infants bilingües inicials: anàlisi desl factors intervinents

Maria Dolors Areny i Cirilo

Resum


En aquest article es comuniquen els resultats d'un estudi sobre les xarxes socials establertes en
un entorn escolar de primària, fent una atenció especial a les xarxes personals dels infants bilingües
inicials. La recerca parteix d'una anàlisi minuciosa dels factors sociolingüístics que
intervenen en el comportament lingüístic d'aquest grup d'alumnes.

Text complet: PDF