Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Una Llengua en estat d'excepció: dades, discursos i perspectives de futur al voltant de ls substitució lingüística a Castelló de la Plana

Josep J. Conill Ripollès, Anna Salomé

Resum


L'article examina el retrocés experimentat al llarg del darrer mig segle per la llengua catalana a
la ciutat de Castelló de la Plana i les seves comarques adjacents en vista dels canvis polítics,
socials i demogràfics esdevinguts durant la transició del franquisme a la democràcia. Tot plegat,
unit a la persistència d'una política lingüística hostil al català, s'ha traduït en un escenari
de substitució lingüística avançada, on l'hegemonia del discurs nacionalista espanyol de la
dreta i part de l'esquerra perpetua unes pràctiques lingüístiques en virtut de les quals el català
apareix des de fa temps com un idioma en estat d'excepció, eminentment folklòric i associat a
l'àmbit identitari provincià de la festa, tal com va ser codificat durant la dictadura del general
Franco. Finalment, s'apunten algunes estratègies susceptibles de rectificar aquesta situació i fer
possible la inversió de la substitució lingüística per mitjà de la construcció d'una hegemonia
política alternativa basada en un projecte de redreçament del país, en el si del qual la promoció
del català adquiriria un sentit renovat.

Text complet: PDF