Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Variació lingüística a la Governació d'Oriola

Brauli Montoya Abat, Antoni Mas i Miralles

Resum


Es tracta d'un estudi que intenta aproximar-se a algunes de les regles variables que existien
en el català de la Governació d'Oriola en els segles XVI i XVII. La selecció de regles es concreta en
quatre tipus: les que representen una conservació del català medieval, les que indiquen la persistència
de trets del català oriental, les d'orientació castellanitzant i les de creació autòctona
oriolana. Atesa la fragmentarietat de la documentació escrita antiga, no tots els trets escollits
es poden estudiar quantitativament, tal com requereix la lingüística variacionista, però s'hi
apunten tendències que, amb un major volum de documentació, podrien donar resultats satisfactoris
per a la recerca. Ara bé, altres trets, com l'articulació [ʃ] o [jʃ] de mots com peix i
l'increment [-ʃtɾ-] en verbs com coneixtre, sí que permeten un estudi de covariació.

Text complet: PDF