Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sociolingüística galega. Problemas e pescudas

Henrique Monteagudo

Resum


En aquesta contribució presentem un panorama, necessàriament breu i tal vegada parcial, i un balanç obligatòriament provisional dels estudis de sociolingüística gallega. El panorama es presenta més com una mena d'«estat de la qüestió» que com un reguitzell de projectes en curs. Tractarem d'esbossar un dens relat històric del desenrotllament del nostre camp d'estudis a Galícia, dels resultats més rellevants que s'hi han obtingut i dels debats de més abast. Preguem al lector o lectora que no s'impacienti si ens aturem amb detall en les reflexions que es van formular i en els debats que es van plantejar en els primers temps, ja que, en bona part, les unes i els altres delimitaren el camp i construïren el marc intel·lectual en què es va desenvolupar la sociolingüística gallega en les darreres dècades. Atès el caràcter del treball, s'hi presentarà una bibliografia extremadament succinta. Certament, existeix un cert sentit de justícia històrica en el fet que aquest estat de la qüestió es publiqui a Barcelona, perquè la sociolingüística gallega ha nascut i s'ha desenvolupat inspirant-se en la sociolingüística catalana.

Text complet: PDF