Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Joves i televisió: l'experiència de Televisió de Catalunya

Raül Tidor

Resum


El català mola? Si ens referim que el català pot ser una llengua d'ús habitual en els mitjans de comunicació quan es vol abordar un públic jove, podem dir que el català pot molar. Dependrà, però, de com juguem les nostres cartes. L'aparició del Canal 3XL,1 adreçat a públic jove, ha suposat un repte per a la creació de models lingüístics que equilibrin l'observació de la realitat, la creativitat i la tradició.
L
'article exposa com cal treure profit de les possibilitats que obre el món actual i com es poden assolir models que permetin connectar amb el públic jove. S'ha procurat construir un model normatiu però alhora viu i fresc, que incorpori el llenguatge dels blocs, de Facebook o dels SMS (amb la fragmentació del discurs que això comporta), i que permeti afirmar, sense cap mena de dubte, que el català mola.

Text complet: PDF