Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els Canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró

Vanessa Bretxa i Riera, F. Xavier Vila i Moreno

Resum


Aquest treball presenta part dels principals resultats del projecte RESOL, el qual pretén analitzar els canvis que experimenta la població preadolescent en les seves pràctiques lingüístiques i culturals durant el pas de l'educació primària a la secundària, a la ciutat de Mataró. El projecte està concebut de manera longitudinal, amb dues etapes de recollida de dades: una primera etapa, en què s'analitza el comportament dels informants en el seu últim any d'ensenyament primari (6è grau), i una segona etapa, un any més tard, amb l'anàlisi dels informants a la fi
de 1r de l'educació secundària obligatòria. La base de l'anàlisi és la comparació diacrònica dels indicadors d'usos lingüístics interpersonals (llengua familiar i usos en les xarxes socials), de tries lingüístiques en el consum mediàtic (elecció de llengua en el consum cultural, mediàtic i d'oci) i de les competències declarades en català i castellà. Els resultats mostren que, malgrat considerar que tenen una alta competència en totes dues llengües, les pautes de tria lingüística dels informants estan clarament correlacionades amb la seva llengua inicial. En termes generals, la transició entre aquests dos cursos es veu acompanyada per un retrocés moderat de l'ús del català com a llengua vehicular educativa, un retrocés significatiu del català com a llengua de consum cultural i un retrocés moderat de l'ús del català en comunicacions interpersonals, aquest darrer liderat pels al·loglots.

Text complet: PDF