Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Evolució dels usos privats a Catalunya del 1997 al 2008

Joaquim Torres-Pla

Resum


L'article analitza l'evolució dels usos lingüístics a Catalunya del 1997 al 2008. En aquest període s'ha produït una important immigració provinent de diverses regions del món, superior al milió de persones, i això ha comportat canvis notables en la situació sociolingüística. De manera matemàticament inevitable, han disminuït els percentatges d'ús del català, però, en canvi, se n'ha mantingut bàsicament el nombre de parlants. En la transmissió lingüística familiar intergeneracional, el català ha continuat creixent de manera notable, mentre que les altres llengües han continuat retrocedint. Durant el període estudiat, ha augmentat de manera clara el nombre dels que canvien cap al català en l'esmentada transmissió intergeneracional. Els que adopten el català són sobretot persones de llengua inicial castellana, mentre que els que no tenen cap d'aquestes dues llengües com a inicial tendeixen més a canviar cap al castellà.

Text complet: PDF