Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Psicologia social

Miquel Strubell i Trueta

Resum


El treball comença explicant què és la psicologia social, condició indispensable per poder veure,
a continuació, la relació que hi ha entre la sociolingüística i la psicologia social. Limitem a sis
els factors analitzats: els factors socials que influeixen en l'aprenentatge de llengües; la identitat
social i l'acomodació, amb una consideració de la teoria de la identitat social formulada per
Tajfel; la vitalitat etnolingüística, que té un ventall de correlacions amb aspectes sociolingüístics,
tant en el seu vessant objectiu comsubjectiu; els estereotips, sobretot respecte dels parlants nadius o no de la llengua; la persuasió o influència social, i com la manera de parlar hi és
una variable crucial, i les actituds, tant respecte de les llengües en si, com respecte dels seus
usuaris.Després s'estudien, breument, quines d'aquestes línies de la psicologia social s'han treballat
en la sociolingüística catalana. Finalment, es presenten algunes possibles línies futures de
recerca en aquest camp.

Text complet: PDF