Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La intervenció en les competències, els usos, les ideologies: d'"El català, cosa de tots" a "El català, llengua comuna"

Elvira Riera Gil

Resum


L'autora ofereix una perspectiva de la política lingüística duta a terme pel Govern de Catalunya
en el període 1980-2010, que al seu entendre ha tingut una trajectòria coherent, encaminada
a fomentar el català com a objectiu valuós i compartit per una societat cohesionada i
inclusiva.Hi distingeix dues etapes: en la primera, iniciada amb la campanya «El català, cosa de
tots», es recull el desig social de recuperar l'ús del català com a llibertat democràtica i signe
de la identitat col·lectiva, i s'estableix una base teòrica, legislativa i organitzativa sòlida. En la
segona, s'incorpora la consciència dels efectes socials de la globalització, s'assumeix l'entorn
multilingüe, es fomenta el poliglotisme i es fa un discurs menys identitari i més cívic o social
que, sovint, s'articula al voltant de la divisa «El català, llengua comuna».

Text complet: PDF