Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'univers calidoscòpic de la sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana

Miquel Àngel Pradilla Cardona

Resum


En el trànsit d'una lingüística autònoma, això és, centrada exclusivament en l'anàlisi de l'estructura
de les llengües, a una lingüística que preveu programàticament la interacció entre les
variables lingüístiques i les variables sociopragmàtiques, s'han posat damunt la taula un bon grapat d'enfocaments teoricometodològics. Sens dubte, un delsmodelsmés reeixits ha estat el
variacionista, el qual ha permès avançar en la caracterització social del llenguatge i en l'ordenació
i la interpretació de la diversitat lingüística.

L'article s'ocupa d'abordar els diferents vèrtexs amb què es manifesten els estudis variacionistes
en l'àmbit de la llengua catalana: des de l'ortodòxia dels plantejaments de W. Labov fins a
la socialització dels enfocaments dialectològic i geolingüístic.

Text complet: PDF