Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La transmissió lingüística del català: estat de la qüestió i avaluació analítica

Brauli Montoya Abat, Antoni Mas i Miralles

Resum


Aquest article consta de tres parts. En la introducció exposem la conveniència d'analitzar la
transmissió, que inclou la interrupció i la revernacularització, com un procés imprescindible
per a conèixermillor la realitat sociolingüística d'una llengua.Aquesta anàlisi es basa en els fonaments
teòrics de la psicologia social, la sociologia i la sociolingüística. En segon lloc, femun
breu repàs de l'estat de la qüestió dels estudis realitzats fins ara en català, tant des de l'òptica
quantitativa com qualitativa. Finalment, en les conclusions comentem una sèrie de suggeriments
i propostes que van des de la necessitat de comptar amb un marc teoricometodològic
propi, de disposar d'una terminologia específica, de la importància de comptar amb aquest
tipus d'anàlisi, que conjumine l'aspecte quantitatiu i qualitatiu, i de la possibilitat de reorientar
la planificació també cap a la recuperació de la llengua en l'àmbit familiar.

Text complet: PDF