Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La contribució (escassa i poc reconeguda) de la ciència política a l'estudi de la relació entre llengua i societat

Albert Branchadell

Resum


Aquest article revisa la contribució dels politòlegs locals a l'estudi de la relació entre llengua i
societat a l'àrea lingüística del català en els darrers quinze anys. Tres són les conclusions principals
a què arriba. Primera, la contribució dels politòlegs locals ésmés aviat escassa, no té una
perspectiva comparativa i no està sempre ben connectada amb els debats teòrics de la ciència
política d'àmbit mundial. Segona, aquesta contribució no ha tingut gaire influència en el desenvolupament
de la sociolingüística catalana, que ha estat tradicionalment controlada (i encara
ho està) per estudiosos titulats en filologia catalana quemostren actituds indubtablement
militants. Tercera, mentre que la majoria d'aquests sociolingüistes catalans han intentat «sociologitzar» els seus esforços científics, és clar que fins ara no han dedicat l'atenció deguda a
les eines desenvolupades per la ciència política.

Text complet: PDF