Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'antropologia lingüística : etnografia i conceptes

Joan A. (Joan Albert) Argenter

Resum


Entenent que la recerca etnogràfica és pròpia de l'antropologia lingüística, l'article se centra en
els treballs que n'han fet un ús metodològic i heurístic. Des d'un punt de vista conceptual s'aborden els conceptes de significat social, comunitat i context, i també la funció de la indexicalitat, en particular la no referencial. A continuació, s'identifiquen diversos fenòmens estudiats
per la sociolingüística catalana sota aquest patró i se'n destaquen contribucions significatives
en cada àrea: tria de llengua, canvi de codi, pràctiques lingüístiques del jovent, desigualtat social i etnografia de l'escola, comunicació intercultural, substitució lingüística, atròfia i extinció
d'una llengua, ideologies lingüístiques i etnografia lingüística històrica. Finalment, es
descriuen algunes aportacions d'antropòlegs catalans que han treballat sobre comunitats indígenes de Sud-amèrica o de l'Àfrica.

Text complet: PDF