Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Pragmàtica i anàlisi del discurs

Núria Alturo

Resum


L'objectiu d'aquest article ésmostrar la relació entre els objectius generals dels estudis de pragmàtica
i anàlisi del discurs en la lingüística moderna i les línies de treball que han predominat
en els estudis d'aquest àmbit que han pres com a objecte d'anàlisi la nostra llengua. Es parteix
de l'assumpció que la pragmàtica i l'anàlisi del discurs constitueixen, en sentit ampli, una única
disciplina científica que es caracteritza per oferir una visió funcional interdisciplinària sobre
l'ús del llenguatge i la comunicació, i que els objectius generals d'aquesta disciplina responen
a dos interessos bàsics: l'estudi dels processos d'ús i l'anàlisi de la relació entre l'ús i les estructures.
A partir d'aquests dos interessos s'articulen una sèrie d'objectius científics interdependents
que la recerca sobre la llengua catalana ha atès amb més o menys atenció.

Text complet: PDF