Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Economia de la llengua

Amado Alarcón Alarcón

Resum


Aquest article revisa l'aportació realitzada des de l'àmbit lingüístic català a l'economia de la
llengua. L'economia de la llengua comprèn dos subcamps: 1) l'estudi de les relacions entre llengua
i activitat econòmica, i 2) l'estudi de les dimensions socials de la llengua des del mètode
econòmic en sentit estricte. La producció des de l'economia de la llengua en sentit estricte
amb prou feines arriba a la desena de recerques originals. Entre les recerques que s'han realitzat,
destaca unamirada científica que es caracteritza per l'èmfasi en el valor d'ús de la llengua,
i no només en el valor de canvi, i de la competència econòmica i política entre grups lingüístics.
Tot i la rellevància dels problemes tractats, no s'ha produït en l'àmbit lingüístic català una
especialització dels investigadors en l'estudi de les relacions entre economia i llengua. Un dels
problemes principals que se'n deriva és que la recerca està essent reemplaçada per les representacions
socials dominants sobre les grans llengües com a llengües de mercat i vehicles insubstituïbles
de creixement econòmic.

Text complet: PDF