Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Recerca en ciència i tecnologia dels aliments a Catalunya (2000-2009): una aproximació a partir de fonts d'informació públiques

Llorenç Arguimbau i Vivó, Cristina Ruiz Abella, Maria Rodríguez Palmero, Montserrat Rivero Urgell

Resum


La recerca, el desenvolupament i la innovació en ciència i tecnologia
dels aliments és un factor clau per a la competitivitat de la indústria
alimentària catalana. Per aquest motiu, el Grup de Recerca Alimentària de
l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (ACCA) ha efectuat un treball de
documentació sobre indicadors de recerca i innovació en l'àrea de la ciència i
tecnologia dels aliments en el decenni 2000-2009, en col·laboració amb l'Observatori
de la Recerca de l'Institut d'Estudis Catalans (OR-IEC). En aquesta publicació es
recullen els principals resultats d'aquest treball. A més de presentar dades
descriptives sobre entitats i recursos humans i econòmics dedicats a la recerca i
desenvolupament en alimentació, el document analitza la producció científica en el
període i les dades sobre sol·licituds de patents europees, indicadors clau per a la
transferència de coneixement i la innovació en aquesta àrea. Els resultats indiquen
que durant el decenni 2000-2009 la producció científica ha augmentat
progressivament, igual que la qualitat dels articles publicats, ja que el nombre
de citacions per article s'ha incrementat notablement, i està a l'altura dels
països europeusmés desenvolupats. Així mateix, és interessant l'evolució
positiva en el nombre de patents europees en l'àrea d'alimentació al llarg del
període estudiat.
En definitiva, el treball realitzat representa un punt de partida en el
coneixement i seguiment de la situació de la recerca alimentària a Catalunya. En
el futur, es proposa continuar el treball aprofundint en la recollida de dades i la
seva interpretació, així com considerar ampliar-lo a altres àrees de coneixement
relacionades, com ara la nutrició.

Text complet: Text complet