Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Avaluació energètica de residus industrials biodegradables a Catalunya

Clara Vilamajó Llobera, Xavier Flotats i Ripoll

Resum


El procés de digestió anaeròbia és una peça clau per a la gestió sostenible de
residus orgànics. Contribueix a la producció d'energia renovable, a la reducció
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i a la reducció de la càrrega contaminant.
El sector agroalimentari és un dels principals productors dematerials orgànics
residuals susceptibles de ser codigerits amb dejeccions ramaderes. A Catalunya,
l'any 2008 es van generar al voltant d'1.281.500 t de residus industrials susceptibles
d'ésser tractatsmitjançant digestió anaeròbia. A partir de la informació detallada
de la naturalesa, tractament i quantitats generades d'aquests residus, s'ha estudiat
el potencial energètic que teòricament es podria assolir digerint-los anaeròbiament,
determinant el grau d'incertesa deguda a la variabilitat en la composició i en la
biodegradabilitat.
De l'avaluació realitzada en el present estudi, s'ha obtingut que el potencial
energètic disponible a partir de residus industrials orgànics és de 118.069 TEP/any,
amb un grau d'incertesa associat a aquest valor del 33,2 %. Tenint en compte
només els residus més accessibles, el potencial energètic obtingut ha estat de
24.600 TEP/any amb un grau d'incertesa del 32,4 %, amb 11.994 TEP/any
corresponent a la indústria alimentària, amb un grau d'incertesa del 34,6 %.

Text complet: Text complet