Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Tractament anaerobi de residus de la indústria alimentària

Xavier Flotats i Ripoll, Belén Fernández

Resum


Les corrents residuals de la indústria agroalimentària presenten un elevat contingut de matèria orgànica biodegradable. El tractament clàssic ha estat l'aplicació de processos fisicoquímics i biològics aerobis, els avantatges dels quals són la rapidesa i la facilitat de control, però que tenen el desavantatge d'un elevat consum
energètic i d'una alta producció de llots.Per contra, els sistemes anaerobis presenten l'avantatge de la producció d'energia i d'una baixa taxa de producció de llots.

Per al tractament anaerobi d'aigües residuals es disposa de sistemes amb retenció de biomassa activa que permeten temps de retenció de l'ordre d'hores.

Per al tractament de residus sòlids, la digestió anaeròbia permet la valorització
energètica i,mitjançant la codigestió, es possibilita la implantació de plantes
de tractament centralitzat de residus orgànics per zones geogràfiques.

Text complet: Text complet