Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Micotoxines i el seu control en els aliments

Sara Figueroa, Sara Centeno, Carles Adelantado Faura, M. Àngels Calvo Torras

Resum


Les micotoxines són productes tòxics que provenen del metabolisme secundari del fongs filamentosos. A causa de la seva incidència negativa sobre la salut de l'home i dels animals, es fa necessari l'establiment d'estratègies destinades
al control de la seva presència i acumulació en els aliments. Aquestes han d'estar enfocades en les etapes inicials de la recol·lecció de la matèria primera i en les etapes de postrecolecció i emmagatzematge. En cas que s'hagi produït la
contaminació per micotoxines, és necessària l'aplicació de mesures i estratègies de
control que permetin assegurar la seva eliminació en els productes alimentaris, o almenys reduir els nivells per sota dels establerts per la legislació. Aquests mètodes poden dividir-se en físics, químics i biològics. En aquest treball s'aporta una
aproximació als sistemes de biocontrol descrits actualment.

Text complet: PDF