Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Percepció i anàlisi de la seguretat alimentària en persones immigrades a Catalunya

Elena Espeitx, Juanjo Càceres

Resum


Presentem els resultats d'un estudi encarregat per l'Agència Catalana de la Seguretat Alimentària. S'ha seguit una metodologia qualitativa mitjançant una entrevista als responsables domèstics de noranta llars distribuïdes equitativament entre els diferents orígens: africà, asiàtic i llatinoamericà. Existeix una gran heterogeneïtat a causa de les diferències notables existents en les cultures
alimentàries d'origen, però també de les circumstàncies de la migració i del perfil
sociodemogràfic de cada individu. L'estudi fa èmfasi en la competència culinària a
la llar, en els coneixements d'alimentació i de seguretat, en la pràctica sobre la
conservació dels aliments, la compra i la higiene domèstica. Es recomana fer un esforç en la sensibilització per adquirir bones pràctiques en el consum d'aliments autòctons per part dels nouvinguts.

Text complet: PDF