Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Criteris actuals que defineixen la qualitat de l'aigua de consum humà en els seus diferents usos

M. Cinta Pastor

Resum


L'ésser humà ingereix una quantitat d'aigua molt superior a l'equivalent de qualsevol aliment. També l'aigua entra en contacte amb l'organisme per
inhalació i per absorció dèrmica amb una freqüència diària.

És tan gran la influència de la qualitat de l'aigua en la salut pública que cal
repartir responsabilitats entre tots els agents implicats. Tant les persones que habiten en poblacions grans com les que ho fan en nuclis més petits tenen el dret de rebre aigua que no posi en perill la salut dels consumidors. L'autoritat sanitària, l'administració hidràulica, els ajuntaments, els gestors, els fabricants de materials en contacte i de reactius per tractar-la, els laboratoris d'anàlisi i els mateixos consumidors en són partícips necessaris i cada un d'ells ha de tenir i té un paper important i definit.

El fet d'assegurar la qualitat de l'aigua s'ha mostrat comuna de les actuacions més eficaces per garantir la salut de la població. Per donar eines que ajudin a aconseguir aquest repte, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) elabora les Guies per a la qualitat de l'aigua de consum humà. En la versió vigent han participat quatre-cents noranta experts procedents de noranta països dels cinc continents. Comparteixen experiències i coneixements i estableixen criteris
pràctics per aconseguir minimitzar el risc de contaminació de l'aigua. Aquest text,
de fàcil accés al web de l'OMS, és un dels documents de més importància per
als professionals on es poden consultar molts aspectes relacionats amb l'aigua i la salut.

Les directives europees de l'aigua de consum humà es basen en gran part en
aquest treball conjunt i els estats de la UE elaboren les seves pròpies lleis transposant les directives al seu cos legislatiu. A l'Estat espanyol, les diferents autonomies, a partir de la legislació estatal, elaboren els programes autonòmics de
vigilància. A Catalunya disposem d'aquest document des de l'any 2005, accessible al
web del Departament de Salut. La indústria alimentària és cridada en tots els textos
legals de manera directa i obligada a complir les exigències pel que fa a l'aigua que incorpora als aliments i als processos de neteja. El Pla de gestió de l'aigua ha de formar part de l'anàlisi de perills i punts crítics de control, on té la categoria de prerequisit.

Text complet: PDF