Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Seguretat dels resultats en el laboratori

Maite Pueyo, Eugeni Vilalta

Resum


Per a poder tenir la seguretat que la decisió presa és la correcta cal conèixer el grau de seguretat amb què s'ha obtingut el resultat al laboratori. Aquest grau de seguretat ve donat por dos paràmetres indicatius de la qualitat del resultat d'una mesura: la seva traçabilitat i la seva incertesa. Aquestes característiques d'un resultat estan relacionades per l'exigència de seguretat amb la qual es vol el resultat. El calibratge és el procediment experimental per a concretar els valors dels dos paràmetres. És fonamental un coneixement profund del procediment analític per a estudiar les possibles fonts d'error i reduir-les fins on permet la tolerància i el cost de l'anàlisi.


Text complet: PDF