Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aflatoxines i ocratoxines: agents tòxics que cal controlar

L. Comellas, I. Anaya, M. Agut, M. Ventura

Resum


El present article se centra en l'estudi de toxines produïdes per fongs dels gèneres Aspergillus i Penicillium, més concretament en les aflatoxines B1, G1, B2, G2 i ocratoxina A. Es dóna una visió general del tema quant a origen, legislació, toxicitat i control de micotoxines. A més, es presenten tres mètodes per a l'anàlisi d'aquestes toxines en productes vegetals, ja que són els substrats en els quals es presenten més habitualment. Primerament, es desenvolupa un metòde d'anàlisi per a la determinació d'aflatoxines B1, G1, B2 i G2 en una planta medicinal. Posteriorment, s'optimitza l'anàlisi d'ocratoxina A en cafè i finalment es presenta un mètode per a la determinació simultània d'aflatoxines B1, G1, B2, G2 i ocratoxina A en cervesa. En tots els mètodes s'empra extracció en fase sòlida de reblert polimèric i cromatografia líquida de fase inversa. La detecció es realitza per espectrometria de masses de quadrupol simple amb ionització a pressió atmosfèrica.


Text complet: PDF