Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Oligosacàrids funcionals per síntesi enzimàtica. Nous enzims per a noves aplicacions

Antoni Planas, Magda Faijes Simona

Resum


Davant l'interès creixent per les funcionalitats dels hidrats de carboni en l'organisme, la síntesi eficient d'oligosacàrids més complexos i polisacàrids esdevé una necessitat. Les estructures dels carbohidrats existents són el resultat de l'acció dels enzims glicosil transferases i els enzims glicosidases. La utilització d'aquests enzims in vitro és, per a la majoria de glicosil transferases, de moment, no rendible i per a les glicosidases, poc eficient, ja que la seva funció principal és la hidròlisi i, per tant, els rendiments de síntesi són baixos. El redisseny de glicosidases per tècniques d'enginyeria de proteïnes permet modificar l'activitat enzimàtica cap a la síntesi, eliminant la seva activitat hidrolítica. Aquests nous mutants, anomenats glicosintases, produeixen oligo i polisacàrids amb rendiments generalment quantitatius.


Text complet: PDF