Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els Pinsos industrials: seguretat o risc? (2a part)

Francesc Puchal Mas

Resum


El concepte de additiu alimentari ha evolucionat fins a incloure suplements
nutricionals en la formulació dels pinsos, també anomenats ingredients funcionals,
per millorar no solament la producció animal, sinó també la salut dels
consumidors de carn, ous, llet, etc. En l'article es fa referència a exemples
de substàncies i la seva funcionalitat.
Per a la fabricació de pinsos és fonamental disposar d'una anàlisi completa de
la composició química de les matèries primeres, per exemple dels aminoàcids en la
proteïna, o dels àcids grassos en els greixos. Però a més a més cal conèixer la seva
digestibilitat, i el valor nutricional real, etc. També cal assegurar l'absència de
pesticides o medicaments, i de contaminacions biòtiques. Tota la informació
analítica és cara i imprescindible per aplicar els programes informàtics per a la
formulació dels pinsos, segons l'efecte que es pretengui provocar sobre l'animal.
També cal tenir en compte la mida de les partícules, la duresa i durabilitat dels
granulats, el color i l'olor, no solament atenent a les característiques dels animals
sinó també les opinions del ramaders. També aquí se'n donen exemples concrets.
Es fa palesa la complexitat de la fabricació de pinsos, que actualment està
sotmesa a un control molt rigorós per garantir la seguretat dels humans, i que no es
mereix la pressió multimèdia que té, normalment sense cap fonament seriós.

Text complet: PDF