Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Investigación responsable. Límites y posibilidades

Andri Werner Stahel

Resum


En aquest treball es busca analitzar la qüestió de la investigació responsable a partir de les condicionats culturals i econòmiques que, en la modernitat, configuren el desenvolupament tècnic. Tenint en compte la raó instrumental que predomina en la visió moderna del món i la institució del lliure-mercat que condiciona les seves pràctiques econòmiques, s'analitza com en la societat actual emergeix una noció de les pràctiques tecnocientífiques desvinculades de la responsabilitat personal quant als seus possibles efectes. Per efecte de la ideologia del liberalisme econòmic i polític, es consolida així una concepció de la tècnica que la separa de l'ètica, dissociant les enginyeries de les humanitats. Tenint en compte els nous reptes que es presenten en el context de la societat del risc actual, s'indiquen algunes possibles vies per les quals es poden apropar aquestes dues cultures i constituir així les bases per a una investigació responsable en l'actualitat.

Text complet: HTML