Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Es contradictori parlar de democràcia i globalització?

Joan Subirats

Resum


El fenomen de la globalització planteja nous reptes a la governabilitat mundial i, en concret, als processos democràtics. L'article analitza la globalització des de l'òptica de la política, element present en la gènesi de la globalització però també sotmès a profundes modificacions degut al gran canvi social que ens afecta quan molts dels grans problemes que enfrontem com a persones, a escala local i global, s'escapen de les capacitats de decisió i control de les instàncies institucionals que havíem anat creant. Lligar els àmbits local i global, perseguir la participació directa dels ciutadans en les decisions públiques són alguns dels grans reptes d'una política que cal reinventar.

Text complet: HTML