Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sintagma: revista de lingüística

ISSN electrònic: 2013-6455

ISSN paper: 0214-9141

Sintagma va néixer l'any 1989 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i publica treballs de diferents vessants i metodologies dins la lïngüística, tant teòrica com aplicada, tant diacrònica com sincrònica. Així mateix, la temàtica és totalment àmplia i inclou els diferents àmbits i disciplines dins la lingüística: fonètica i fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica, pragmàtica, sociolingüística, etnolingüística, neurolingüística, psicolingüística, ensenyament i aprenentatge de llengües, etc.

2017: Vol.: 29


Portada