Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les fórmules de la vicesima hereditatium dins i fora de la Bètica

Cristian Tolsa Domènech

Resum


La història de la vicesima hereditatium és reveladora dels canvis que sofreix l’imperi durant els dos primers segles de l’era cristiana, i va lligada a la història de l’evergetisme. No és casual que sigui en les inscripcions dels benefactors municipals on es menciona. En aquest article es classificaran les expressions de la vicesima a l’epigrafia, i es tractarà de donar sentit tant a la relativa abundància de referències a aquesta en les inscripcions bètiques com a la fórmula específica que s’hi empra. Els epígrafs relatius a l’aplicació de la vicesima es recullen en un apèndix.

Paraules clau


fórmula; vicesima; fiscalitat; Bètica; Hispània; formula; vicesima; fiscality; Baetica; Hispania

fórmula;
Text complet: PDF