Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2009: Núm.: 4 Intervencions arqueològiques a les Mines de Gavà (sector serra de les Ferreres). Anys 1998-2009

Núm.: 4 Intervencions arqueològiques a les Mines de Gavà (sector serra de les Ferreres). Anys 1998-2009

De la variscista al ferro: neolític i antiguitat

Articles

crèdits, índex i presentació (p. 3-8)
PDF
 
Introducció. 10 anys de recerques arqueològiques a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà, Baix Llobregat) (p. 9-14)
Amaia Bordas i Palarea, Ferran Borrell, Josep Bosch
PDF
 
Excavació de les mines neolítiques 83, 84, 85 i 90 de Gavà: estructura, ús, reutilització i rebliment (p. 15-45)
Ferran Borrell, Eva Orri
PDF
 
Estudi geològic i mineralògic de mines de l'època neolítica a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà) (p. 47-61)
Joan-Carles Melgarejo i Draper, Mª Carme Cirera, Joaquín Proeza
PDF
 
Estudi de les ceràmiques neolítiques procedents de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà (p. 63-83)
Josep Bosch, Anna Gómez
PDF
 
Estudi de caracterització petrogràfica d'un vas de boca quadrada neolític de la mina 83 de Gavà (p. 85-91)
Xavier Clop i García, Aureli Álvarez
PDF
 
Anàlisi de residus en ceràmica neolítica. Estudi del contingut d'un vas de boca quadrada de la mina 83 (p. 93-95)
Jordi Tresserras
PDF
 
Restes de fang neolítiques. Morfologia i interpretació dels elements documentats a la mina 84 de Gavà (p. 97-108)
Elena García
PDF
 
La indústria lítica neolítica tallada en sílex de les mines 83, 84, 85 i 90 (Gavà, Baix Llobregat): morfologia i tecnologia (p. 109-124)
Ferran Borrell
PDF
 
Anàlisi funcional de la indústria lítica neolítica sobre sílex de les mines 83, 84 i 85 de Gavà (p. 125-131)
Juan Francisco Gibaja
PDF
 
Estudi d'una peça neolítica d'obsidiana procedent de la mina 83 de Gavà: tipologia, funcionalitat i petrologia (p. 133-137)
Josep Bosch, Juan Francisco Gibaja, Bernard Gratuze
PDF
 
Utillatge macrolític neolític de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà (p. 139-147)
Maria Bofill, Ferran Borrell
PDF
 
Estudi de la indústria òssia del complex miner neolític de la serra de les Ferreres (Gavà) (p. 149-164)
Alícia Estrada, Ferran Borrell, Jordi Nadal
PDF
 
Elements ornamentals neolítics de variscita trobats a les mines 83 i 85 de Gavà (p. 165-174)
Ferran Borrell, Alícia Estrada
PDF
 
Elements ornamentals neolítics en matèries dures animals (petxina i dent) recuperats a les mines 84 i 85 de Gavà (p. 175-179)
Ferran Borrell, Alícia Estrada
PDF
 
Peces de collaret de corall de l'època neolítica procedents de la mina 83 de Gavà (p. 181-184)
Josep Bosch, Alícia Estrada
PDF
 
Anàlisi arqueozoològica dels conjunts faunístics neolítics recuperats a les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà (p. 185-189)
Maria Saña
PDF
 
Malacofauna marina neolítica al sector serra de les Ferreres de Gavà. Mines 83, 84 i 85 (p. 191-192)
Alícia Estrada
PDF
 
Les fustes carbonitzades de l'època neolítica de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà: paisatge i recursos (p. 193-199)
Raquel Piqué
PDF
 
Estudi pol·línic de sediments neolítics provinents de la mina 84 de Gavà (p. 201-204)
Santiago Riera
PDF
 
Mostreig, tractament i anàlisi arqueobotànica de llavors i fruits d'època neolítica al sector de la serra de les Ferreres (p. 205-206)
Natàlia Alonso, Ferran Antolín
PDF
 
Estudi antropològic de les restes humanes neolítiques de la mina 83 de Gavà (p. 207-208)
Anfruns Josep
PDF
 
Estudi arqueoantropològic de les restes humanes neolítiques de les mines 84 i 90 de Gavà (Baix Llobregat) (p. 209-223)
Alícia Casas, Tona Major
PDF
 
Les matèries colorants de les mines neolítiques del sector serra de les Ferreres (Gavà, Baix LLobregat): estudi preliminar i primers resultats (p. 225-239)
Gala Gómez-Merino, Francesc Gispert-Guirado
PDF
 
Datacions per radiocarboni a les mines neolítiques de la serra de les Ferreres de Gavà (p. 241-246)
Ferran Borrell, Josep Bosch, Oriol Vicente
PDF
 
Les mines històriques al sector de la serra de les Ferreres: darreres aportacions a l'estudi de la Mineria del ferro a Gavà (p. 247-262)
Amaia Bordas i Palarea, Roger Molinas, Manuel Saa, Joan-Carles Melgarejo i Draper
PDF
 
Conclusions (p. 263-269)
Ferran Borrell, Josep Bosch
PDF