Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2009: Núm.: 4 Intervencions arqueològiques a les Mines de Gavà (sector serra de les Ferreres). Anys 1998-2009

Núm.: 4 Intervencions arqueològiques a les Mines de Gavà (sector serra de les Ferreres). Anys 1998-2009

De la variscista al ferro: neolític i antiguitat

Articles

crèdits, índex i presentació PDF
3-8
Introducció. 10 anys de recerques arqueològiques a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà, Baix Llobregat) PDF
Amaia Bordas i Palarea, Ferran Borrell, Josep Bosch 9-14
Excavació de les mines neolítiques 83, 84, 85 i 90 de Gavà: estructura, ús, reutilització i rebliment PDF
Ferran Borrell, Eva Orri 15-45
Estudi geològic i mineralògic de mines de l'època neolítica a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà) PDF
Joan-Carles Melgarejo i Draper, Mª Carme Cirera, Joaquín Proeza 47-61
Estudi de les ceràmiques neolítiques procedents de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà PDF
Josep Bosch, Anna Gómez 63-83
Estudi de caracterització petrogràfica d'un vas de boca quadrada neolític de la mina 83 de Gavà PDF
Xavier Clop i García, Aureli Álvarez 85-91
Anàlisi de residus en ceràmica neolítica. Estudi del contingut d'un vas de boca quadrada de la mina 83 PDF
Jordi Tresserras 93-95
Restes de fang neolítiques. Morfologia i interpretació dels elements documentats a la mina 84 de Gavà PDF
Elena García 97-108
La indústria lítica neolítica tallada en sílex de les mines 83, 84, 85 i 90 (Gavà, Baix Llobregat): morfologia i tecnologia PDF
Ferran Borrell 109-124
Anàlisi funcional de la indústria lítica neolítica sobre sílex de les mines 83, 84 i 85 de Gavà PDF
Juan Francisco Gibaja 125-131
Estudi d'una peça neolítica d'obsidiana procedent de la mina 83 de Gavà: tipologia, funcionalitat i petrologia PDF
Josep Bosch, Juan Francisco Gibaja, Bernard Gratuze 133-137
Utillatge macrolític neolític de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà PDF
Maria Bofill, Ferran Borrell 139-147
Estudi de la indústria òssia del complex miner neolític de la serra de les Ferreres (Gavà) PDF
Alícia Estrada, Ferran Borrell, Jordi Nadal 149-164
Elements ornamentals neolítics de variscita trobats a les mines 83 i 85 de Gavà PDF
Ferran Borrell, Alícia Estrada 165-174
Elements ornamentals neolítics en matèries dures animals (petxina i dent) recuperats a les mines 84 i 85 de Gavà PDF
Ferran Borrell, Alícia Estrada 175-179
Peces de collaret de corall de l'època neolítica procedents de la mina 83 de Gavà PDF
Josep Bosch, Alícia Estrada 181-184
Anàlisi arqueozoològica dels conjunts faunístics neolítics recuperats a les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà PDF
Maria Saña 185-189
Malacofauna marina neolítica al sector serra de les Ferreres de Gavà. Mines 83, 84 i 85 PDF
Alícia Estrada 191-192
Les fustes carbonitzades de l'època neolítica de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà: paisatge i recursos PDF
Raquel Piqué 193-199
Estudi pol·línic de sediments neolítics provinents de la mina 84 de Gavà PDF
Santiago Riera 201-204
Mostreig, tractament i anàlisi arqueobotànica de llavors i fruits d'època neolítica al sector de la serra de les Ferreres PDF
Natàlia Alonso, Ferran Antolín 205-206
Estudi antropològic de les restes humanes neolítiques de la mina 83 de Gavà PDF
Anfruns Josep 207-208
Estudi arqueoantropològic de les restes humanes neolítiques de les mines 84 i 90 de Gavà (Baix Llobregat) PDF
Alícia Casas, Tona Major 209-223
Les matèries colorants de les mines neolítiques del sector serra de les Ferreres (Gavà, Baix LLobregat): estudi preliminar i primers resultats PDF
Gala Gómez-Merino, Francesc Gispert-Guirado 225-239
Datacions per radiocarboni a les mines neolítiques de la serra de les Ferreres de Gavà PDF
Ferran Borrell, Josep Bosch, Oriol Vicente 241-246
Les mines històriques al sector de la serra de les Ferreres: darreres aportacions a l'estudi de la Mineria del ferro a Gavà PDF
Amaia Bordas i Palarea, Roger Molinas, Manuel Saa, Joan-Carles Melgarejo i Draper 247-262
Conclusions PDF
Ferran Borrell, Josep Bosch 263-269