Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1994: Núm.: 0 El neolític postcardial a les mines prehistòriques de Gavà

Núm.: 0 El neolític postcardial a les mines prehistòriques de Gavà

Articles

Marc geogràfic i geològic (p. 15)
 
Precedents, objectius i metodologia d'excavació (p. 19)
 
Les estructures mineres: localització i morfologia (p. 23)
 
Estudi dels farciments de les estructures mineres. Descripció estratigràfica (p. 27)
 
Estudi dels farciments de les estructures mineres. Estudi geoarqueològic de la mina 70 (p. 30)
 
Estudi dels farciments de les estructures mineres. Origen sedimentari del farciment de la mina 70 (p. 31)
 
Estudi dels farciments de les estructures mineres. Distribució espacial dels materials arqueològics al farciment de la mina 70 (p. 32)
 
Estudi dels materials. Ceràmica (p. 53)
 
Estudi dels materials. Indústria lítica (p. 122)
 
Estudi dels materials. Macroutillatge lític (p. 132)
 
Estudi dels materials. Indústria òssia (p. 169)
 
Estudi dels materials. Objectes d'ornamentació personal (p. 169)
 
Estudi dels materials. Objectes de fang sense coure (p. 172)
 
Estudi de les restes faunístiques. Gestió i explotació dels recursos faunístics (macrofauna) (p. 179)
 
Estudi de les restes faunístiques. Les restes malacològiques d'origen marí (p. 186)
 
Estudis de les restes faunístiques. Mol·luscs terrestres (p. 189)
 
Estudi de les restes botàniques. L'anàlisi pol·línica del sondatge Mercabarna (MBA) (p. 195)
 
Estudi de les restes botàniques. Anàlisi antracològica (p. 214)
 
Estudi de les restes botàniques. Confrontació dels resultats antracològics i pal·linològics (p. 218)
 
Estudi de les restes antropològiques. Consideracions generals (p. 225)
 
Estudi de les restes antropològiques. Estudi antropològic (p. 225)
 
Estudi petrogràfic de la indústria lítica i del macroutillatge lític (p. 231)
 
Datacions absolutes (p. 255)
 
Experimentació arqueològica. Hàbitat (p. 257)
 
Experimentació arqueològica. Agricultura prehistòrica (p. 259)
 
Experimentació arqueològica. Procés de treball miner (p. 261)
 
Experimentació arqueològica. Desgast amb l'ús dels ornaments personals de petxina (p. 262)
 
Conclusions (p. 263)
 
Bibliografia (p. 273)
 
Resums (p. 285)
 
Annex. La Venus de Gavà (p. 287)