Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

1994: Núm.: 0 El neolític postcardial a les mines prehistòriques de Gavà

Núm.: 0 El neolític postcardial a les mines prehistòriques de Gavà

Articles

Marc geogràfic i geològic
15
Precedents, objectius i metodologia d'excavació
19
Les estructures mineres: localització i morfologia
23
Estudi dels farciments de les estructures mineres. Descripció estratigràfica
27
Estudi dels farciments de les estructures mineres. Estudi geoarqueològic de la mina 70
30
Estudi dels farciments de les estructures mineres. Origen sedimentari del farciment de la mina 70
31
Estudi dels farciments de les estructures mineres. Distribució espacial dels materials arqueològics al farciment de la mina 70
32
Estudi dels materials. Ceràmica
53
Estudi dels materials. Indústria lítica
122
Estudi dels materials. Macroutillatge lític
132
Estudi dels materials. Indústria òssia
169
Estudi dels materials. Objectes d'ornamentació personal
169
Estudi dels materials. Objectes de fang sense coure
172
Estudi de les restes faunístiques. Gestió i explotació dels recursos faunístics (macrofauna)
179
Estudi de les restes faunístiques. Les restes malacològiques d'origen marí
186
Estudis de les restes faunístiques. Mol·luscs terrestres
189
Estudi de les restes botàniques. L'anàlisi pol·línica del sondatge Mercabarna (MBA)
195
Estudi de les restes botàniques. Anàlisi antracològica
214
Estudi de les restes botàniques. Confrontació dels resultats antracològics i pal·linològics
218
Estudi de les restes antropològiques. Consideracions generals
225
Estudi de les restes antropològiques. Estudi antropològic
225
Estudi petrogràfic de la indústria lítica i del macroutillatge lític
231
Datacions absolutes
255
Experimentació arqueològica. Hàbitat
257
Experimentació arqueològica. Agricultura prehistòrica
259
Experimentació arqueològica. Procés de treball miner
261
Experimentació arqueològica. Desgast amb l'ús dels ornaments personals de petxina
262
Conclusions
263
Bibliografia
273
Resums
285
Annex. La Venus de Gavà
287