Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Àrees de mercat, dimensió i relacions econòmiques: el cas específic de la Franja de Ponent

Ramon Morell i Rosell

Resum


La informació d'aquest estudi fa referència a la província d'Osca (la Ribagorça, Llitera, Mig Cinca i Bais Cinca), un territori que es podria incloure en l'àrea d'influència de Lleida; quedaria limitada a una molt bona part de les tres últimes comarques esmentades i a l'àmbit sud de la primera, pràcticament fins a Benavarri i en una intensitat inferior fins a Graus. Seria l'àrea econòmica d'un model de gravitació entorn a Lleida.

Paraules clau: Lleida, Benavarri, Franja, economia, comerç, serveis

Text complet: