Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Drets e Ordinacions de la Val d'Aran

Maria Pau Gómez

Resum


Els usos i costums que regien la vida dels aranesos van quedar recollits en un document
anomenat Querimònia. El 23 d’agost de 1313, Jaume II signava aquest document, en el qual es
reunien determinats drets consuetudinaris acceptats o modificats pel monarca. Des de 1313 fins
a 1817, els aranesos van aconseguir que tots els monarques confirmessin successivament aquests
privilegis. És en el segle XVII, quan els oficis de l’administració aranesa queden regulats en les
Ordinacions de Juan Francisco de Gracia de Tolba, assessor del comtat de Ribagorça i visitador
reial de la Val d’Aran. Aquests dos documents ens ajuden a entendre el fet diferencial aranès.
PARAULES CLAU: Querimònia, drets consuetudinaris, privilegis, Ordinacions, oficis, síndic, Conseller, Consell General

Text complet: PDF