Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Tradició i modernitat en els escolasticats dels caputxins de Catalunya i de Mallorca

Valentí Serra de Manresa

Resum


Aportació a la història de la teologia a Catalunya. L’article analitza, amb documentació d’arxiu i amb
fonts impreses poc conegudes, els mètodes de formació espiritual i d’instrucció acadèmica que anaren
adoptant els framenors caputxins de Catalunya, des de la seva arribada a Catalunya l’any 1578
fins a l’exclaustració de 1835. L’autor presta una especial atenció als continguts dels estudis de filosofia
i teologia impartits en els escolasticats que l’orde tenia establerts a Catalunya i Mallorca, amb
referències al professorat, a les biblioteques, a les Summae i manuals d’estudi emprats pels joves
caputxins en formació i, sobretot, l’article es fixa en la incidència dels novatores del segle XVIII en
l’incipient procés de renovació dels estudis de filosofia i teologia que havia començat en la Catalunya
setcentista.

Text complet: PDF