Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Rut, l'Amor com a diàleg

Frederic Raurell

Resum


La determinació del gènere és críticament important per a la interpretació del llibre de Rut. L’obra pot
ser descrita com un relat artístic, com una saga poètico-popular. Noemí, Rut i Booz són presentats
com exemples de persones per mitjà de les seves paraules i actes. El rol de Déu en el relat i el seu
control dels esdeveniments queda amagat darrere les escenes, a l’ombra. El tema dominant del llibre
de Rut, en el qual es fixa preferentment l’article, és l’amorosa lleialtat, fidelitat i obediència de l’estrangera
moabita Rut a la sogra Noemí més enllà de la religió i dels orígens ètnics. El llibre de Rut dibuixa
d’una manera dramàtica, bella i concreta la teologia del hesed.

Text complet: PDF