Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

The Gospel of Mary

Christopher Tuckett

Resum


La figura de Maria Magdalena en els evangelis canònics ocupa un espai molt reduït, com una de les dones
que acompanyen Jesús durant el seu ministeri i després apareix al peu de la creu. Ella es converteix en el
focus d’atenció en una sèrie de textos cristians posteriors, i en particular en el text d’un «evangeli» el qual
porta el seu nom. L’«Evangeli de Maria» és el focus principal d’aquest assaig. Es dedica una especial
atenció a l’evidència que aporten els manuscrits per al text, referent a la qüestió de si es pot dir que és
«gnòstic» o no i, sobretot en el debat que succeeix al final del text entre Pere i Maria, tot discutint els problemes
que suposen la presentació negativa de Pere i per què precisament es produeix això. S’argumenta
que l’Evangeli prové d’una data relativament primerenca, abans que les línies divisòries entre els
gnòstics i els cristians s’haguessin endurit i quan tots dos s’enfronten amb hostilitat als estranys.

Text complet: PDF