Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Evangeli de Tomàs. El pas del judeocristianisme al gnosticisme

Armand Puig i Tàrrech

Resum


L’Evangeli de Tomàs, la formació del text del qual s’estén entre els anys 100 i 150 dC, ha de ser situat
en l’àrea síria, entre Antioquia i Edessa. En els seus inicis, la comunitat que hi darrere es tracta
d’una comunitat d’origen judeocristià que professa i practica un cristianisme vigorós, centrat en el
missatge del Regne, amb una atenció especial a la renúncia dels béns, vinculat amb la comunitat de
Jerusalem i la seva figura emblemàtica (Jaume el Just, el germà del Senyor). Aquesta comunitat és
transmissora d’una tradició de Jesús pròxima a la dels sinòptics (sobretot Mt). Presenta uns certs tons
elitistes però es manté en comunió amb la resta de comunitats cristianes –especialment, Antioquia.
Aquest estadi inicial de la comunitat o comunitats tomasianes es correspon a una setantena de
lò guions integrats actualment en Tom i que poden ser anomenats Tomàs1. La clau d’interpretació
de Tomàs1 és l’actual lòguion 2.
Tanmateix, la comunitat va canviant de fesomia en la mesura que acull i accepta doctrines gnòstiques
i acaba convertint-se, ja en l’any 200, en una comunitat que professa un cristianisme netament
gnòstic. Aquest desplaçament progressiu cap a posicions gnòstiques s’aprecia en la quarantena de
nous lòguions que han estat intercalats en la col·lecció precedent i en les modificacions textuals que
han sofert un cert nombre d’altres lòguions. Tot aquest procés de gnosticització és denominat, en
aquest estudi, Tomàs2. El resultat del procés és l’actual text de 114 lòguions, el primer i el darrer dels
quals (lòg. 1 i 114) expressen particularment la reinterpretació gnòstica de tot el document. Els vells
lòguions, com ara el lòg. 12 (on Jaume és lloat per Jesús com una gran figura d’Israel), han estat
«neutralitzats» per lòguions adjacents, com ara el lòg. 13 (on Tomàs és posat per damunt de Pere i
Mateu i és equiparat al mateix Jesús). Cent anys haurà durat, en la comunitat o comunitats tomasianes,
el pas del judeocristianisme al gnosticisme.

Text complet: PDF