Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les fonts patrístiques del Gnosticisme. Descripció i avaluació

Josep Rius-Camps

Resum


L’autor s’ha proposat omplir la llacuna sobre els origens del docetisme que es detecta entre els primers
escriptors canònics i els Pares apostòlics englobant entre les fonts del gnosticisme tant els
escrits de Joan i de Lluc, on sobresurt la figura de Simó Mag, com les cartes del bisbe de Síria, Ignasi,
víctima de lluites intestines entre judaïtzants i docetes. Entre els heresiòlegs enumera Justí, Ireneu,
Tetul·lià, Hipòlit de Roma i Epifani de Salamina. Clou l’assaig amb els alexandrins Climent i Orígenes,
subratllant la preocupació manifestada per l’alexandrí al llarg de tota la seva obra pel tema de la
incorporeitat de Déu, única manera de fer front a les concepcions antromofòrfiques tan ben maquillades
pels Valentinians amb el mite sobre l’origen de la matèria.

Text complet: PDF