Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

A què ens referim quan parlem de Moviment Social? Com podem analitzar-lo?

Josep Pont i Vidal

Resum


Davant de les múltiples formes d'acció col·lectiva que vivim, ens trobem arnb una inflació de conceptes. Diversos teòrics els defineixen de formes molt variades: mentre que uns parlen de la continuïtat dels Nous Moviments Socials, d'altres ho fan des de Movinients Socials Urbans (MSU) fins a novíssims
moviments socials i accions de masses no identificades, etc., i en molts casos es
genera confusió a I'hora de definir entre moviments socials i moviments politics. L'article consta de dues parts. A la primera es conceptualitza aquest fenomen a partir de les possibilitats i les limitacions dels punts de vista de la mobilització
de recursos. La segona part proposa tin model operatiu per a l'anàlisi dels moviments
socials que sintetitza els nivells macro i micro, definits com a mobilització a macroescala (grups que configuren i formen part del moviment) i mobilització a microescala (motius personals per a la participació no convencional).

Text complet: PDF