Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Absències i desajustos en l'estudiantat de primer curs a la Universitat de València

Alícia Villar Aguilés

Resum


L'article exposa una síntesi de la recerca sociològica L'absència als
exàmens de primer curs a la Universitat de València, a partir de la qual s'explora
l'abast i la significació de l'absència avaluativa, és a dir, la no-assistència
als exàmens per part de l'estudiantat de primer curs. El punt de partida
és el càlcul de la taxa d'absència avaluativa, un indicador definit per a
aquest treball, se n'analitza la distribució i es complementa amb una sèrie
de càlculs estadístics. Seguidament es desenvolupa una fase qualitativa en
què es mostra, mitjançant la tècnica dels grups de discussió, que el discurs
de l'estudiantat definit per a aquesta recerca com a absent avaluatiu, expressa
que l'absència és un fenomen multicausal i que està vinculat a diferents
factors, com són el perfil de l'estudiantat a temps parcial, la compatibilització
d'estudis i treball, la decisió de ritmes de dedicació acadèmica
diferents als esperats institucionalment o, inclús, la decisió conscient del
que hom podria anomenar actitud del no-presentat. La recerca proposa un
model terminològic i metodològic quantitatiu-qualitatiu que pot aplicar-se
en altres contextos universitaris.

Text complet: PDF