Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2011: 10 : 2011

10 : 2011

Articles

Editorial PDF
Jaume Farràs i Soler, Jordi Garcia Gómez 3-4
Nanopartículas de metales de transición en síntesis orgánica PDF
Miguel Yus 5-10
L'Edat del Bor: redacció de β-boració catalítica PDF
Amadeu Bonet Laplana, Manuel Soriano, Cristina Pubill-Ulldemolins, Cristina Solé Marcé, Jessica Cid, Henrik Gulyas, Elena Fernández Gutiérrez 11-15
Funcionalització d'o-carborans iodats per obtenir estructures dendrimèriques útils en aplicacions mèdiques PDF
Ariadna Pepiol, Albert Vaca, Clara Viñas, Francesc Teixidor 16-20
Nous dendrímers quirals multifuncionals PDF
Raquel Gutierrez, Ona Illa, Rosa Maria Ortuño 21-25
Resolució multivariant en Química: a la cerca de la bella simplicitat de la mesura PDF
Anna de Juan, Joaquim Jaumot, Raimundo Gargallo, Romà Tauler 23-36
Metodologies analítiques basades en l'espectrometria de masses per a l'anàlisi de fàrmacs veterinaris PDF
Anna Martínez Casals 37-41
La informació física no específica: el best-seller de la quimiometria PDF
Michele Forina, Monica Casale, Paolo Oliveri 42-47
Estratègies d'anàlisi de daes en quimiometria: selecció versus compressió PDF
Alberto J. Ferrer-Riquelme 48-54
Del clor a les dioxines passant per James Lovelock i el detector de captura d'electrons PDF
Miquel Gassiot Matas, Jordi Díaz Ferrero, Francesc Broto-Puig, Lluís Comellas Riera 55-65
Interacció entre filtres solars PDF
Virginie Lhiaubet-Vallet, Mireia Marín, Òscar Jiménez, Olga Gorchs, Carles Trullas, Miguel Ángel Miranda 66-72
Interaccions anió-π en sistemes biològics PDF
Carolina Estarellas 73-78
Síntesi i caracterització dels materials multiferroics BiFeO3, La: BiFeO3 i Sr: BiFeO3 PDF
Xavirer Vendrell, Lourdes Mestres 79-83