Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

ISSN electrònic: 2339-9910

ISSN paper: 1133-3286

La Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya conté informació del moviment dels acadèmics i de les activitats de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Aquesta revista de l'any 1986 al 1991 es titulava Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (ISSN 0213-4187) i entre 1945 i 1982 Anales de medicina y cirugía (ISSN 0365-4230).


Vol. 30, Núm. 2 (2015)

Articles

EDITORIAL : Record antic de la sanitat a l'Aran. (p. 43)
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMIC NUMERARI : L'aportació de l'anestesiologia a les expectatives actuals dels pacients envers la medicina: seguretat i tractament del dolor. (p. 44-46)
Carmen Gomar i Sancho
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORREPSONENTS : La veu i l'òpera. Versió del metge ORL. (p. 47-51)
Pere Clarós i Blanch
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS : Canvis en l'epidemiologia i tractament dels càncers ORL. (p. 52-56)
Miquel Quer i Agustí
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS : Reptes científics i organitzatius en la recerca sobre endocrinopaties autoimmunitàries als hospitals acadèmics i als instituts de recerca sanitària vinculats. (p. 56-59)
Ricard Pujol i Borrell
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS : L'ensenyament de la patologia general: una visió des de la medicina interna. (p. 60-64)
Jordi Casademont i Pou
PDF
 
SESSIONS CIENTÍFIQUES : Fèlix Janer, un bon metge i un home bo (p. 65-68)
Ramon Arnabat i Mata
PDF
 
PAPERS DE L'ARXIU : Dades relatives a metges i sanitat en el partit de la Vall d'Aran (Viella) a l'arxiu de la RAMB a la primera meitat del segle XIX. (p. 69-71)
Jacint Corbella i Corbella, Àngels Gallegos i Paniello, Marc Xifró i Collsamata
PDF
 
MEDICINA D'OCCITÀNIA : François Vincent Raspail (Carpentras, 1794-Acueil, 1878). El manual de la salut. Difusió i influència a Catalunya. (p. 72-75)
Jacint Corbella i Corbella
PDF
 
VIDA ACADÈMICA : Publicació d'una "Història de la medicina catalana". (p. 76-77)
PDF
 
ICONOGRAFÍA DE L'ACADÈMIA :el Butlletí Informatiu de l'Acadèmia, 1964-1976 (p. 78)
PDF