Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

ISSN electrònic: 2339-9910

ISSN paper: 1133-3286

La Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya conté informació del moviment dels acadèmics i de les activitats de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Aquesta revista de l'any 1986 al 1991 es titulava Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (ISSN 0213-4187) i entre 1945 i 1982 Anales de medicina y cirugía (ISSN 0365-4230).


Vol. 30, Núm. 4 (2015)

Articles

EDITORIAL: La valoració externa del nostre treball. L'efecte RACO. Propostes. (p. 135-136)
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS: De la recerca sobre la SIDA a la recerca sobre l'envelliment. (p. 137-146)
Bonaventura Clotet i Sala
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS: Nutrició i alimentació animal. Seguretat alimentària europea. (p. 147-156)
Joaquim Brufau de Barberà
PDF
 
SESSIONS CIENTÍFIQUES. CENTENARI DE LA REVISTA DE LA RAMC: Visió global del periodisme mèdic a Catalunya. (p. 157-158)
Josep Mª Calbet i Camarasa
PDF
 
SESSIONS CIENTÍFIQUES. CENTENARI DE LA REVISTA DE LA RAMC: Revistes mèdiques antigues a Catalunya. (p. 159-161)
Carles Hervàs i Puyal
PDF
 
SESSIONS CIENTÍFIQUES. CENTENARI DE LA REVISTA DE LA RAMC: Història de la Revista de la RAMC en el seu centenari. (p. 162-166)
Lluís Guerrero i Sala
 
SESSIONS CIENTÍQUES. CENTENARI DE LA REVISTA DE LA RAMC: Les relacions externes de l'Acadèmia reflectides a la "Revista". (p. 167-172)
Ferran Sabaté i Casellas
PDF
 
SESSIONS CIENTÍQUES. CENTENARI DE LA REVISTA DE LA RAMC: Revista de la Reaila Acadèmia de Medicina de Catalunya. Perspectiva de futur. (p. 173-176)
Jacint Corbella i Corbella
PDF
 
ARTICLES D'ACTUALITAT: la diftèria a Catalunya. (p. 177-178)
Manuel Cruz i Hernández
PDF
 
PAPERS DE L'ARXIU: Problemes professionals a Sant Andreu del Palomar i Horta, Barcelona, 1832-1836. (p. 179-181)
Jacint Corbella i Corbella, Marc Xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello
PDF
 
MEDICINA D'OCCITÀNIA: Nota sobre la hsitòria de la metal·lascòpia i la metal·loteràpia en el tractament de la histèria. L'obra de Víctor Burq (Rodez , Aveyron, 1882 - 1884). (p. 182-184)
Edelmira Domènech i Llaberia, Jacint Corbella i Corbella
PDF
 
VIDA ACAÈMICA (p. 185)
PDF
 
ICONOGRAFÍA DE L'ACADÈMIA: Dr. Pere Farreras i Valentí (1916-1968) (p. 186)
PDF