Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

ISSN electrònic: 2339-9910

ISSN paper: 1133-3286

La Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya conté informació del moviment dels acadèmics i de les activitats de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Aquesta revista de l'any 1986 al 1991 es titulava Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (ISSN 0213-4187) i entre 1945 i 1982 Anales de medicina y cirugía (ISSN 0365-4230).


Vol. 29, Núm. 1 (2014)

Articles

EDITORIAL: Reconeixement internacional, esforç i obertura (p. 3)
Sense títol
 
SESSIÓ INAUGURAL CURS ACADÈMIC 2014: Reflexions entorn de la filantropia en recerca i innovació biosanitària a Catalunya (p. 4-10)
Josep
Sense títol
 
SESSIÓ INAUGURAL CURS ACADÈMIC 2014: Paraules del President (p. 11-13)
Joan
Sense títol
 
INGRÉS D¡ACADÈMICS NUMERARIS: La polivalència del internista: su plasticidad (p. 14-16)
Celestino Rey-Joly i Barroso
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS: La psoriasis al segle XXI (p. 17-21)
Carlos Ferrándiz i Foraster
PDF
 
COL·LOQUIS I SESSIONS CIENTÍFIQUES: L'assistència mèdica als refugiats (p. 22-25)
Rafael Battestini i Pons
PDF
 
NECROLÓGIQUES. IN MEMORIAM: Josep M. Massons i Esplugas (1913-2012) (p. 26-27)
Manuel Camps i Surroca
PDF
 
NECROLÓGIQUES. IN MEMORIAM: Lluís Daufí i Moreso (1927-2013) (p. 28)
Jacint Corbella i Corbella
PDF
 
NECROLÒGIQUES. IN MEMORIAM: Oriol Casassas i Simó (1923-2013) (p. 29-31)
Joaquim Ramis i Coris
PDF
 
PAPERS DE L'ARXIU: Un informe de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona sobre les pudors a la ciutat en el segle XIX (p. 32-33)
Marc Xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello
PDF
 
MEDICINA D'OCCITÀNIA: Sant Roc, un sant de Montpeller del segle XIV (c. 1295-1327) advocat contra la pesta (p. 34-35)
Jacint Corbella i Corbella
PDF
 
VIDA ACADÈMICA: Memòria de les activitats de la Reial Acadèmia de medicina de Catalunya durant el curs 2013 (p. 36-40)
Jordi Palés i Argullós
PDF
 
VIDA ACADÈMICA: Convocatòria de premis per l'any 2014 (p. 41)
PDF
 
VIDA ACADÈMICA: Composició de l'Acadèmia a 31 de desembre de 2013 (p. 42-45)
PDF
 
ICONOGRAFÍA DE L'ACADÈMICA: Un imatge de Sant Roc al pati de Santa Creu (p. 46)
PDF