Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

ISSN electrònic: 2339-9910

ISSN paper: 1133-3286

La Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya conté informació del moviment dels acadèmics i de les activitats de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Aquesta revista de l'any 1986 al 1991 es titulava Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (ISSN 0213-4187) i entre 1945 i 1982 Anales de medicina y cirugía (ISSN 0365-4230).


Vol. 29, Núm. 1 (2014)

Articles

EDITORIAL: Reconeixement internacional, esforç i obertura Sense títol
3
SESSIÓ INAUGURAL CURS ACADÈMIC 2014: Reflexions entorn de la filantropia en recerca i innovació biosanitària a Catalunya Sense títol
Josep 4-10
SESSIÓ INAUGURAL CURS ACADÈMIC 2014: Paraules del President Sense títol
Joan 11-13
INGRÉS D¡ACADÈMICS NUMERARIS: La polivalència del internista: su plasticidad PDF
Celestino Rey-Joly i Barroso 14-16
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS: La psoriasis al segle XXI PDF
Carlos Ferrándiz i Foraster 17-21
COL·LOQUIS I SESSIONS CIENTÍFIQUES: L'assistència mèdica als refugiats PDF
Rafael Battestini i Pons 22-25
NECROLÓGIQUES. IN MEMORIAM: Josep M. Massons i Esplugas (1913-2012) PDF
Manuel Camps i Surroca 26-27
NECROLÓGIQUES. IN MEMORIAM: Lluís Daufí i Moreso (1927-2013) PDF
Jacint Corbella i Corbella 28
NECROLÒGIQUES. IN MEMORIAM: Oriol Casassas i Simó (1923-2013) PDF
Joaquim Ramis i Coris 29-31
PAPERS DE L'ARXIU: Un informe de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona sobre les pudors a la ciutat en el segle XIX PDF
Marc Xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello 32-33
MEDICINA D'OCCITÀNIA: Sant Roc, un sant de Montpeller del segle XIV (c. 1295-1327) advocat contra la pesta PDF
Jacint Corbella i Corbella 34-35
VIDA ACADÈMICA: Memòria de les activitats de la Reial Acadèmia de medicina de Catalunya durant el curs 2013 PDF
Jordi Palés i Argullós 36-40
VIDA ACADÈMICA: Convocatòria de premis per l'any 2014 PDF
41
VIDA ACADÈMICA: Composició de l'Acadèmia a 31 de desembre de 2013 PDF
42-45
ICONOGRAFÍA DE L'ACADÈMICA: Un imatge de Sant Roc al pati de Santa Creu PDF
46