Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2005: 3 (2004)

3 (2004)

Estudis, recerques i experiències

Pedagogia necessària a l'escola, a la família, a la societat (p. 267-285)
Martí Teixidó i Planas
PDF
 
Del text a l'hipertext: multimedialitat i llenguatge en xarxa (p. 287-302)
Anita Gramigna
PDF
 
Vint anys de tallers de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari (p. 303-311)
Joaquim Arenas i Sampera
PDF
 
Revalorització de la imaginació i de la narrativa: les propostes de Kieran Egan (p. 313-329)
Lluís Busquets i Dalmau
PDF
 
No t'emocionis...escolta! L'ús de la música en l'educació emocional (p. 331-347)
Josep Gustems Carnicer, Caterina Calderón Garrido
PDF
 
Alumnes amb necessitats especials: quins canvis d'actitud i cooperació s'han produït en la percepció dels seus companys? (p. 349-391)
Antonio Sánchez Asín, Pedro Jurado de los Santos
PDF
 
La Universitat a França: realitats, problemes, transformacions (p. 393-403)
Jean-Louis Guereña
PDF
 

Recensions

"Viajes por las escuelas de Cataluña" de Luis Bello, edició i estudi introductori d'Agustín Escolano Benito (p. 407-409)
Conrad Vilanou i Torrano
PDF
 
"Ben educats. Una defensa útil de les convencions, el civisme i l'autoritat", de Salvador Cardús (p. 409-413)
Lluís Busquets i Dalmau
PDF
 
"Muscular christianity: evangelical protestants an the development of American sport", de Tony Ladd i James A. Mathisen (p. 414-415)
Oriol de Bolòs
PDF
 
"La Lección de Auschwitz", de Joan-Carles Mèlich (p. 416-419)
Xavier Laudo Castillo
PDF
 
"Prácticas morales: una aproximación a la educación moral", de Josep M. Puig (p. 420-421)
José Manuel Rodríguez Rodríguez
PDF
 
"Le Roman de l'école au XIXè siècle", de Guillemette Tison (p. 421-422)
Eulàlia Collelldemont Pujadas
PDF
 
"Pau Vila: l'esperit de la terra", de Joan Tort i Donada (p. 422-426)
Laura Guilera Rico
PDF
 

Tema monogràfic: L'educació moral avui

Presentació (p. 11-12)
Mònica Gijón Casares, Josep M. Puig Rovira, Laura Rubio Serrano
PDF
 
Notes per a un debat sobre el lloc de l'educació moral i cívica a l'escola (p. 13-52)
Josep M. Puig Rovira
PDF
 
Aprenentatge ètic a l'àmbit universitari (p. 53-74)
Montserrat Payà Sánchez, Maria Rosa Buxarrais Estrada
PDF
 
Les Dinàmiques identitàries en les societats multiculturals postmodernes: nous reptes per a l'educació (p. 75-92)
María Ángeles Marín Gracia
PDF
 
Escoltar el rostre de l'altre: reflexions sobre l'educació en valors ètics (p. 93-102)
Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
PDF
 
Democràcia i participació a l'estudi de pedagogia de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG: somnis, utopies i realitats (p. 103-117)
Salomó Marquès, Jordi Feu i Gelis
PDF
 
L'Ús de l'educació moral en col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social (p. 119-130)
Jesús Vilar Martín, Maria del Mar Galceran i Peiró
PDF
 
Educació en valors: dones, igualtat i diferència (p. 131-148)
Isabel Carrillo
PDF
 
Viure conflictes i valors amb el teatre (p. 149-160)
Carme Romia i Agustí
PDF
 
Educació en valors a través del cinema (p. 161-181)
Joan Mallart i Navarra, Consuelo Solaz Almena
PDF
 
La Construcció de les relacions interpersonals en l'actual context escolar (p. 183-194)
Dolors Busquets Prat, Annabel Fontanet Caparrós, Elisabeth Ballús Barnils, Marta Cabré Cunill
PDF
 
Relacions interpersonals, educació moral i prevenció de la violència contra les dones (p. 195-216)
Montserrat Moreno Marimón, José Hernández Mayor, Genoveva Sastre Vilarrasa, Alba González Castellví
PDF
 
L'Esport en la nostra vida quotidiana i als mitjans de comunicació: possibilitats per a una anàlisis crítica a l'educació secundària (p. 217-236)
Albert Juncà i Pujol, Miquel Àngel Tirado i Ramos, Maria Prat i Grau, Susanna Soler i Prat
PDF
 
Aprendre a viure valors de convivència (p. 237-246)
Carme Negrillo, Enric Queralt
PDF
 
Referències bibliogràfiques sobre educació moral (p. 247-264)
Mònica Gijón Casares, Laura Rubio Serrano
PDF