Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

2005: 3 (2004)

3 (2004)

Estudis, recerques i experiències

Pedagogia necessària a l'escola, a la família, a la societat PDF
Martí Teixidó i Planas 267-285
Del text a l'hipertext: multimedialitat i llenguatge en xarxa PDF
Anita Gramigna 287-302
Vint anys de tallers de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari PDF
Joaquim Arenas i Sampera 303-311
Revalorització de la imaginació i de la narrativa: les propostes de Kieran Egan PDF
Lluís Busquets i Dalmau 313-329
No t'emocionis...escolta! L'ús de la música en l'educació emocional PDF
Josep Gustems Carnicer, Caterina Calderón Garrido 331-347
Alumnes amb necessitats especials: quins canvis d'actitud i cooperació s'han produït en la percepció dels seus companys? PDF
Antonio Sánchez Asín, Pedro Jurado de los Santos 349-391
La Universitat a França: realitats, problemes, transformacions PDF
Jean-Louis Guereña 393-403

Recensions

"Viajes por las escuelas de Cataluña" de Luis Bello, edició i estudi introductori d'Agustín Escolano Benito PDF
Conrad Vilanou i Torrano 407-409
"Ben educats. Una defensa útil de les convencions, el civisme i l'autoritat", de Salvador Cardús PDF
Lluís Busquets i Dalmau 409-413
"Muscular christianity: evangelical protestants an the development of American sport", de Tony Ladd i James A. Mathisen PDF
Oriol de Bolòs 414-415
"La Lección de Auschwitz", de Joan-Carles Mèlich PDF
Xavier Laudo Castillo 416-419
"Prácticas morales: una aproximación a la educación moral", de Josep M. Puig PDF
José Manuel Rodríguez Rodríguez 420-421
"Le Roman de l'école au XIXè siècle", de Guillemette Tison PDF
Eulàlia Collelldemont Pujadas 421-422
"Pau Vila: l'esperit de la terra", de Joan Tort i Donada PDF
Laura Guilera Rico 422-426

Tema monogràfic: L'educació moral avui

Presentació PDF
Mònica Gijón Casares, Josep M. Puig Rovira, Laura Rubio Serrano 11-12
Notes per a un debat sobre el lloc de l'educació moral i cívica a l'escola PDF
Josep M. Puig Rovira 13-52
Aprenentatge ètic a l'àmbit universitari PDF
Montserrat Payà Sánchez, Maria Rosa Buxarrais Estrada 53-74
Les Dinàmiques identitàries en les societats multiculturals postmodernes: nous reptes per a l'educació PDF
María Ángeles Marín Gracia 75-92
Escoltar el rostre de l'altre: reflexions sobre l'educació en valors ètics PDF
Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació 93-102
Democràcia i participació a l'estudi de pedagogia de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG: somnis, utopies i realitats PDF
Salomó Marquès, Jordi Feu i Gelis 103-117
L'Ús de l'educació moral en col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió social PDF
Jesús Vilar Martín, Maria del Mar Galceran i Peiró 119-130
Educació en valors: dones, igualtat i diferència PDF
Isabel Carrillo 131-148
Viure conflictes i valors amb el teatre PDF
Carme Romia i Agustí 149-160
Educació en valors a través del cinema PDF
Joan Mallart i Navarra, Consuelo Solaz Almena 161-181
La Construcció de les relacions interpersonals en l'actual context escolar PDF
Dolors Busquets Prat, Annabel Fontanet Caparrós, Elisabeth Ballús Barnils, Marta Cabré Cunill 183-194
Relacions interpersonals, educació moral i prevenció de la violència contra les dones PDF
Montserrat Moreno Marimón, José Hernández Mayor, Genoveva Sastre Vilarrasa, Alba González Castellví 195-216
L'Esport en la nostra vida quotidiana i als mitjans de comunicació: possibilitats per a una anàlisis crítica a l'educació secundària PDF
Albert Juncà i Pujol, Miquel Àngel Tirado i Ramos, Maria Prat i Grau, Susanna Soler i Prat 217-236
Aprendre a viure valors de convivència PDF
Carme Negrillo, Enric Queralt 237-246
Referències bibliogràfiques sobre educació moral PDF
Mònica Gijón Casares, Laura Rubio Serrano 247-264